Autor - Tomáš Rozehnal

Postavil jsem dům, teď už mi zbývá jen zasadit strom a zplodit syna. Ne nutně v tomto pořadí.