Reality

Převod družstevního bytu do vlastnictví nemusí být vždy bezproblémový

Konečně jste se dočkali a těšíte se na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví? V tom případě se rozhodně vyplatí číst dále! Dozvíte se totiž, jakým způsobem máte postupovat, aby celý tento proces proběhl bez zbytečných komplikací.

Princip družstevního bydlení

Princip družstevního bydlení se opírá především o to, že si případní zájemci nekupují družstevní byt, ale jen takzvaný družstevní podíl, členství v družstvu. Z toho vyplývá, že příslušnému družstevníkovi tímto vzniká pouze právo k nájmu. Družstevník tudíž nemůže takový byt prodat, nesmí s ním nakládat podle svojí libosti. Bývá však oprávněn k tomu, aby tento svůj družstevní podíl případně převedl na někoho jiného, s čímž je spjato i právo k nájmu tohoto bytu. Je pochopitelné, že nabídka družstevního bydlení bývá většinou cenově nižší vzhledem k nabídce bydlení v osobním vlastnictví.

Co je to anuita?

V této chvíli je třeba vysvětlit rovněž význam pojmu anuita. Členové družstva totiž musí platit nájemné, jež sestává z poplatků za služby, fondu oprav a někdy také ze splátky anuity. Tu je nutné platit ve chvíli, kdy bylo družstvo založeno za účelem privatizace domů a dům je hrazen obci nebo městské části.

Ukázka inzerátu prodeje bytu v družstevním vlastnictví s nesplacenou anuitou:

Anuita
Podmínkou převodu bytu v družstevním vlastnictví je právě vyplacení této anuity v podobě rovnoměrné splátky kupní ceny bytu bývalému majiteli.

Anuita je označení pro konstantní platbu po smluvené období. Zpravidla se jedná o pravidelnou splátku úvěru.

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

V okamžiku, kdy budete chtít převést družstevní byt do osobního vlastnictví, je třeba si zjistit, jestli je to vůbec možné. Některá družstva totiž tyto převody nepovolují. Následně je třeba zjistit si právě výši zmiňované anuity. Ta může být někdy i v řádu desítek tisíc a neuvážená koupě takového bytu by se vám mohla pořádně prodražit! Banky hypoteční úvěry na byty v družstevním vlastnictví poskytují za toho předpokladu, že družstvo písemně potvrdí, že k jejich převodu do osobního vlastnictví dojde nejdéle do jednoho roku. Informovat se je třeba i na výši podílu na dluhu, který dům má. Pokud si družstvo vzalo úvěr kupříkladu na rekonstrukci společných prostor, musíte samozřejmě hradit i zde poměrnou částku. Je na vstřícnosti družstva, zda vám to dovolí ve formě splátek.

Pozor na katastr

Průkopníci to mají těžké v každé lidské činnosti! Jestliže jste první, kdo byt v domě převádí, budete si muset nechat zpracovat také prohlášení vlastníka. To musí být vyhotoveno pro celý dům a založeno do katastru nemovitostí. Z něho jsou jasně určitelné bytové jednotky i vlastnická práva k nim. Následně lze na katastr dodat také smlouvu o převodu. Zde je třeba dbát na to, aby v ní nic nechybělo! Musí obsahovat vymezení bytové jednotky, jasné určení majitele, podílu na společných částech domu i na pozemku pod domem.

Musíte založit SVJ?

Jestliže se dům ocitne v majetku tří a více vlastníků, nezbývá nic jiného než založit společenství vlastníků. Proč je takový krok nutný? Také do budoucna je přece třeba zajistit péči o společné prostory i okolí domu, starat se o fond oprav, vést účetnictví a jednat s bytovým družstvem. Pokud budete mít dostatečnou sebedůvěru, můžete se nechat zvolit za jeho předsedu. Tím získáte oprávnění jednat jménem společenství vlastníků, na druhou stranu vám však přibudou starosti i odpovědnost!

Michaela Varausová

Jednou budu bydlet v pěkném domku s manželem, dětmi i zlatou retrívřicí Sissi. Spokojeny tam budou moje děti i její štěňata!

1 komentář

Klikněte pro přidání komentáře