Zdroj obrázku: OhSurat / Shutterstock.com
Stavba a rekonstrukce

Co je to osciloskop a co s ním můžete měřit?

Pokud si plánujete pořídit digitální osciloskop, co to je a jak jej používat, jistě moc dobře víte. Jsou však lidé, kteří se s tímto typem zařízení setkávají poprvé, a tak jsme pro ně připravili článek vysvětlující, k čemu digitální osciloskop slouží a jak může pomoci.

Co je to osciloskop?

Osciloskop je měřící zařízení sloužící k pozorování na obrazovce elektrických signálů vedených do vstupních zásuvek v podobě tzv. průběhy. Tyto přístroje dynamicky vykreslují časově proměnné elektrické signály v kartézských souřadnicích. Napětí je vyneseno na ose “Y” (vertikální) a čas je vykreslen na ose “X” (horizontální). Výsledný graf závislosti napětí na čase ukazuje obraz vstupního signálu a je obvykle označován jako “křivka”.

Osciloskop je jedním z nejdůležitějších měřicích přístrojů používaných elektrotechniky v laboratořích k testování a ověřování navržených zařízení. Ve službách elektronických zařízení jsou nepostradatelným nástrojem pro lokalizaci poškozených součástí. Na vysokých a středních odborných školách umožňují vizualizaci jevů a usnadňují studentům jejich pochopení.

Reklama

Testovací gigaREKLAMA

Jaké jsou typy osciloskopu?

Osciloskopy se dělí na analogové (dříve používané) a digitální. V případě analogových osciloskopů jsou měřené napěťové signály posílány do zesilovače a směrovány do vertikálních vychylovacích cívek. Cívky vychylují paprsek elektronů, který po dopadu na fosfor na stínítku trubice osciloskopu způsobí, že bod září. Současně je signál z vnitřního generátoru přiváděn do horizontálních vychylovacích cívek, čímž dochází k horizontálnímu vychylování elektronového paprsku, v důsledku čehož je vykreslen obraz, který je pozorovaným průběhem. Analogový osciloskop obvykle neměl schopnost ukládat průběh, takže aby byl trvale zobrazen na obrazovce osciloskopu, musel být napájen cyklicky. To se změnilo s uvedením digitálních osciloskopů, které si dokážou „pamatovat“ průběh a reprodukovat jej na obrazovce i poté, co zmizel. Je to možné díky použití analogově-digitálních převodníků a paměťových obvodů.

Co lze změřit osciloskopem?

Digitální osciloskop dokáže měřit téměř vše, co souvisí s elektrickými veličinami rychle se měnících signálů. Je to možné díky tomu, že obrazovka osciloskopu zobrazuje průběh okamžitých hodnot napětí v čase. Aby bylo možné pozorovat periodické průběhy, mělo by být vhodně zvoleno nastavení časové základny v závislosti na frekvenci měřeného signálu. Dobře zvolená časová základna by vám měla umožnit pozorovat stabilní obraz jednoho nebo více období.

Redakce BDLN.CZ

Denně aktualizovaný online magazín o bydlení a všem pro váš krásnější domov. Praktické články, inspirace, finanční tipy i konkrétní návody pro zařizování moderního domu či bytu.

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře